Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet | Rólunk

Kórházunk története

1883. január 27-én a vármegyei egészségügyi bizottság határozatban mondta ki, hogy egy megyei kórház felépítése nem halogatható tovább. 1892-ben 8 pályamű érkezett a tervpályázatra. Az ítélő bizottság 1893 novemberében Hübner Jenő és Mezey Sándor budapesti műépítészek pályázatát fogadta el, ami alapján a millennium tiszteletére, 1896-ban megkezdték az építkezést. Végül is 1897. szeptember 16-án átadták és december 20-án ünnepélyesen megnyitották a Mária Valéria Közkórházat (mely nevet 1951-ig viselte a Kórház).A balassagyarmati Mária Valéria Közkórház közadakozásból épült. Maga az Intézmény megépítéséhez alapvetően hozzájárult Mária Valéria főhercegnőnek esküvője alkalmából (1890) létrehozott 40 ezer forintos adomány, valamint az uralkodó jóváhagyása, hogy az építendő kórházat Mária Valéria főhercegnőről nevezzék el.


A korábbi tömb-, illetve korridorrendszerű kórházakban minden feladat egyetlen épületben összpontosult. A kórházépítési elv, az újszerű pavilonrendszer akkor a legmodernebbnek számított, melynek sajátossága volt, hogy a különböző szükségleteknek külön épületeket (pavilonokat) emeltek, innen nyerte e kórházépítési elv a pavilon-rendszer elnevezést. A balassagyarmati pavilonrendszerű kórház 11,5 hektáron terült el, épületegyüttese folyamatosan bővült az 1920-as évek végéig.


A kórház az 1920-as évek közepétől rohamos fejlődésnek indult, aminek betetőzése az volt, hogy 1938-ra Magyarország második legnagyobb vidéki kórháza lett ágyszám tekintetében (930 ágy). Azonban mind az első, mind a második világháborúban súlyos veszteségeket szenvedett el az intézmény, felszerelése csaknem megsemmisült, a betegek ellátása ínséges volt.


A balassagyarmati Mária Valéria Kórházat 1951-ben államosították, majd Balassagyarmat megyeszékhelyi rangja és a prioritása is megszűnt (a megyeszékhelyi rangot Salgótarján kapta meg), így a város sok pénztől esett el és a kórházi beruházások is csökkentek. 1955-1990-ig a Városi Tanács Kórház nevet viselte az intézmény és a városi tanács felügyelete alá került. 1991. február 1.-től pedig korábbi főigazgatójáról a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet nevet kapta és viseli jelenleg is.